Usvajanje osnovnih tehnika vožnje (sjedenje, gledanje…)

Osnove vožnje na motociklu. Cilj treninga jest rješavanje loših, ranije stečenih i usvajanje novih, pravilnih tehnika vožnje. Izvodi se na malom poligonu. Trening započinje nagibom od 20 stupnjeva i završava na 45 stupnjeva, a izvodi se na specijalnim teleskopima opremljenoj Hondi CB 500 F. Prijepodne je rezervirano za pravilan položaj na motociklu (ruke, šake, laktovi, koljena, glava, stopala), a poslijepodne za pravilne prolaske zavojima (okretanje glave na ulasku u zavoj i točke gledanja).

Trajanje: 1 dan (9 do 17 sati)
Cijena: 285 eura
Uključeno: motocikl, gume, gorivo, poligon (vlastita oprema)

Fotogalerija